PRIVACY & COOKIEVERKLARING NORTHWAVE

Northwave respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. Northwave verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening. Meer informatie over de wijze waarop wij uw privacy beschermen kunt u vinden in onze privacyverklaring.

Northwave verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

Als Northwave bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Northwave van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Ook Northwave maakt gebruik van cookies. Graag informeren wij je over de verschillende soorten cookies die geplaatst worden bij een bezoek aan onze website.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op je device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd).

Onze website gebruikt cookies om:

  • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies). Technische of functionele cookies verwerken geen persoonsgegevens.
  • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (Google analytics cookies). Deze cookies zijn alleen bedoeld om de effectiviteit van de website te analyseren en verwerken geen of in zeer beperkte mate persoonsgegevens.
  • Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van onderstaande browsers om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.
• Google Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Safari

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.

Northwave draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen. Northwave is ISO 27001 gecertificeerd.

Northwave heeft voor toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een Chief quality & security officer in dienst. Via security@northwave.nl kunt u contact met hem opnemen.

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacy- en cookieverklaring, zullen wij deze verklaring aanpassen.

De volledige privacyverklaring kunt u opvragen via security@northwave.nl.