Northwave mede- initiatiefnemer brancheorganisatie Cyberveilig Nederland

Nieuwegein 14 maart 2018

Acht cybersecurity dienstverleners nemen het initiatief tot de oprichting van de brancheorganisatie Cyberveilig Nederland. Doel is de digitale weerbaarheid van Nederland te bevorderen door de kwaliteit en transparantie binnen de cybersecurity sector te verbeteren. Computest, Fox-IT, Guardian360, Hoffmann, Motiv, QSight IT, Zerocopter en Northwave hebben daartoe een overeenkomst gesloten.

Rol in het publieke cybersecurity-debat

Om bij te kunnen dragen aan een digitaal veiliger samenleving, zal Cyberveilig Nederland het gesprek zoeken met de overheid. “Met deze organisatie vertegenwoordigen wij de branche nu eindelijk direct, in plaats van indirect via andere platformen en belangenverenigingen.”, zegt Steven Dondorp, Algemeen Directeur van Northwave. “Vanzelfsprekend zullen wij wel de samenwerking met die andere organisaties zoeken. Zo verkennen we nu al met FME de mogelijkheden om samen de tech-industrie cyberveiliger te maken.”

Kwaliteit en transparantie

Doel van de branche-organisatie is ook het vergroten van de transparantie in de sector en het borgen van de kwaliteit die er geleverd wordt. “Het toenemende aantal grote incidenten en de aangescherpte privacy wetgeving leiden tot veel aandacht voor informatiebeveiliging. Dat zorgt er voor dat veel nieuwe leveranciers toetreden tot die markt. Nu ontbreekt voor klanten echter de transparantie en een garantie voor kwaliteit.  Beide zijn belangrijke elementen om het vertrouwen in de sector te waarborgen.”, aldus Pim Takkenberg, directeur Cyber Security van Northwave.

Leiding Cyberveilig Nederland

Cyberveilig Nederland zal worden geleid door Petra Oldengarm, tot voor kort Director Cybersecurity bij Hoffmann en al jaren actief in de sector. Zij zal worden bijgestaan door Liesbeth Holterman, die hiervoor belangenbehartiger ‘cybersecurity’ was voor ICT en technologie belangenorganisaties en jarenlang voor de overheid in het veiligheidsdomein heeft gewerkt.