A SAFE DIGITAL JOURNEY

Northwave levert bewijs in beroep tegen WOB-besluit

14-01-2020

In een rechtszaak tegen de gemeente Amersfoort heeft Northwave het doorslaggevende bewijs geleverd. De coöperatie Plan B wilde de de mailwisseling tussen de gemeente Amersfoort en een andere partij ontvangen betreffende de verkoop van een leegstaand terrein. De ontvangst hiervan verliep op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

De gemeente Amersfoort heeft zich op het standpunt gesteld niet te kunnen voldoen aan het Wob-verzoek, omdat haar mailboxen niet meer tot haar beschikking zouden staan. Deze zijn verwijderd binnen de gestelde bewaartermijn.

Northwave is door de gemeente ingeschakeld dit te onderzoeken. Northwave heeft onderzoek gedaan tot in de oudste back-ups van de server waar deze mailboxen op hebben gestaan. Hier heeft zij één mail aangetroffen, waarmee is aangetoond dat de mailboxen inderdaad niet meer tot de gemeente ter beschikking staan.

Door Northwave’s grondige onderzoek op basis van essentiële zoektermen heeft de Raad van State dit bewijs dusdanig betrouwbaar en representatief geacht, dat zij deze heeft geaccepteerd in de zaak.

Northwave heeft hiermee het doorslaggevende bewijs geleverd in de zaak tegen de gemeente Amersfoort.

Lees het volledige artikel hier