Nieuw wetenschappelijk onderzoek geeft information security officers praktische handvatten

– Nieuwegein, 8 oktober 2018

Met Top 10 van kritieke factoren in Business Information Security

Op 8 november aanstaande wordt het boek “Critical Success Factors for effective Business Information Security” ten doop gehouden. Het naslagwerk – met voorwoord van Dick Berlijn, voormalig Chef Defensiestaf en autoriteit op het gebied van (Cyber) Security –  is van de hand van Yuri Bobbert, CISO van NN Group en Talitha Papelard, Directeur Business Security bij Northwave. In ruim 200 pagina’s hebben de auteurs de uitkomsten uit hun wetenschappelijk onderzoek getoetst aan de ervaringen en inzichten van mensen uit de praktijk. In totaal zijn meer dan 100 wetenschappelijke studies geanalyseerd en is praktijkonderzoek gehouden onder 50 respondenten, (waaronder meer dan 20 CISO’s en CIO’s) met als finale een uitgebreide, door een Group Support System (GSS) ondersteunde sessie. Daarna hebben 4 toonaangevende CISO’s gereflecteerd op de onderzoeksuitkomsten. Dit alles heeft geleid tot een diepgravend en toch praktisch handboek voor elke (Chief) Information Security Officer.

De onderzoekers laten aansprekende CISO’s aan het woord, waaronder Jaya Baloo, CISO van KPN en Ad Krikke, CISO van DSM. Het zijn allen voorlopers in hun vakgebied die verantwoordelijk zijn voor de informatieveiligheid van grote organisaties. De auteurs hebben die inzichten vertaald zodat ze bruikbaar zijn in elke organisatie.

“De belangrijkste Kritische Succes Factor (KSF) is ontegenzeggelijk de factor mens. In ons onderzoek blijkt dat ruim de helft van de KSF’s daarmee samenhangt en CISO’s bevestigen dat ook ondubbelzinnig. Ze vertelden ons over hoe zij die factoren naar hun hand hebben gezet.” Aldus Yuri Bobbert.

“Je kunt gemakkelijk verdwalen in de schat aan literatuur, onderzoek en opinies over alle facetten van Informatiebeveiliging en cyber security. Tegelijkertijd ontbreekt het aan hanteerbare toepassingen van die kennis. In dit boek hebben we daarom onderzoek gedaan naar wat er theoretisch bepalend is voor een effectieve strategie en dit aan de praktijk van een aantal toonaangevende CISO’s en CIO’s getoetst. Daarmee krijgt de lezer handvatten voor het maken van goede keuzes in zijn of haar eigen organisatie.” Dat zegt Talitha Papelard.

De studie “Critical Success Factors for effective Business Information Security” is uitgebracht door Dialoog Publishing en verkrijgbaar in de boekhandel (ISBN: 9789461263117, 200 pagina’s, gebonden). Op 8 november wordt de publicatie bij Northwave in Nieuwegein gepresenteerd. De auteurs zullen hun onderzoek toelichten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op www.northwave.nl/events.

Over de auteurs

Talitha Papelard 

Talitha Papelard MSc is Director Business Security bij Northwave. Daarvoor was zij Manager Cyber Defense van KPN. Als onderzoeker aan de Antwerp Management School deed ze onderzoek naar “Critical Success Factors for Effective Business Information Security”. Talitha is docent op verschillende universiteiten in Nederland.

Yuri Bobbert

Dr. Yuri Bobbert is Global Chief Information Security Officer (CISO) bij NN-Group NV en voormalig CISO van het UWV. Daarvoor gaf hij als CEO tien jaar lang leiding aan een consultancybedrijf. Hij doceert als hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen en heeft diverse publicaties over Business Information Security, Governance en Management op zijn naam.

Over Northwave

Opgericht in 2006 is Northwave een specialist op het gebied van integrale informatiebeveiliging. Het bedrijf biedt daartoe een compleet pakket aan diensten op het gebied van Cyber Security, Business Information Security, Privacy en Compliance. Northwave maakt het mogelijk om informatiebeveiliging integraal uit te besteden. Bij Northwave werken nu ruim vijfentachtig gedreven experts met een missie: “Maak hoogwaardige informatiebeveiliging beschikbaar voor iedereen die afhankelijk is van ICT”.

PERSRELATIES

[email protected]

Mobiel: + 31 6 48 610 633
Kantoor: + 31 30 303 1240