A SAFE DIGITAL JOURNEY

Cyberveilig Nederland krijgt OKTT-status na succesvolle pilot Northwave

Cyberveilig Nederland heeft de ‘objectief kenbaar tot taak’ status, ofwel OKTT status, ingenomen binnen het landelijk dekkend stelsel. De samenwerking die Cyberveilig Nederland hiermee aangaat met zowel Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) als de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is een belangrijke stap in digitale weerbaarheid.

Een OKTT heeft als belangrijkste functie om andere organisaties of het publiek te informeren. Door dit goed in te regelen ontstaat er een gestructureerde aanpak, waarbij in korte tijd een groot publiek wordt bereikt. De samenwerking met het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) is mede tot stand gekomen naar aanleiding van een succesvolle pilot die is uitgevoerd met Northwave. Door een technische koppeling die is gerealiseerd tussen het SIEM van Northwave en het NDN kunnen er nu stappen worden gezet in de verspreiding van relevante informatie over dreigingen, incidenten en kwetsbaarheden.

Het proces begint wanneer er een bericht wordt verzonden vanuit NCSC met informatie over een mogelijke dreiging. Dit bericht komt terecht bij de aangesloten organisaties, deze geven vervolgens terugkoppeling over de melding. Mocht het dan gaan om een dreiging met (mogelijke) impact, dan kan het door de OKTT’s worden gedeeld met aangesloten partijen. Hierdoor kan er snel worden gehandeld indien mogelijk en worden de betrokken partijen efficiënt en effectief geïnformeerd. Bovendien sluit deze verantwoordelijkheid goed aan bij de doelen van Cyberveilig Nederland. Zij streven namelijk naar het bieden van kwaliteit en transparantie binnen de groeiende cybersecuritysector en het veilig houden van de digitale omgeving. “De technische koppeling met het NDN is waardevol, maar nog meer waarde zit in de samenwerking die hiermee ontstaat tussen het NCSC en de Cybersecurity dienstverleners. Door elkaar in tijden van crisis snel te kunnen vinden, kunnen we met elkaar de BV Nederland beter beschermen.” zegt Christiaan Ottow, CTO bij Northwave.

Meer lezen over deze samenwerking? Bekijk dan het bericht hier