De kansen van de Corona crisis

Een crisis als deze biedt kansen voor een ondernemende houding bij een bedreiging.

“Sowieso zullen we in staat moeten zijn om buiten de box te denken.” Aldus Steven Dondorp, CEO van Northwave. Hij beschrijft dit als een manier om zo effectiviteit van paniek te scheiden. Hij benoemt dat als je in kansen denkt het zelfs voordelen kan bieden die bijdragen aan een versnelling voor je organisatie. De crisis is dan de verborgen take-away uit een negatieve gebeurtenis.

Want wat zijn nu eigenlijk de voordelen van de crisis?
Hoewel velen nadelen natuurlijk niet kunnen worden genegeerd, ziet Steven dat er op het gebied van cyber-security ook belangrijke inzichten aan bod komen.

Bedrijven hebben bewust of onbewust door de crisis hun kritieke processen in kaart gebracht. Zij hebben de afhankelijkheid ingezien van mensen samen met techniek. IT-afdelingen hebben hun stresstesten gedaan en zullen nog makkelijker overtuigd zijn om naar de cloud gaan. We hoeven straks niemand meer te overtuigen waarom bijvoorbeeld digitale communicatie, chatrooms en videoconferencing overal nuttig is, of hoe het werkt. Iedereen in Nederland weet straks wat online werken en flexwerken echt inhoudt. Dat het niet of-of is, maar en-en. Flexwerken is effectief werken: bewust digitaal en bewust niet digitaal. Vooral flexibel afgewisseld, daar waar het meest nuttig moet het effectief gebruikt kunnen worden.”

Grote bijeenkomsten kunnen, met een beetje creativiteit, nog doorgaan:

Hoewel het advies is om bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te lasten is er voor bedrijven toch een lichtpuntje te vinden in de situatie: Evenementen, beurzen, congressen, concertgebouwen, allen zullen hun aanbod noodgedwongen aanpassen. Dondorp benoemt hoe bedrijven, geforceerd door afzeggingen,  klanten en opdrachtgevers proberen te verleiden om via livestreams of webinars het aanbod alsnog te ervaren.  “Dat bespaart hen nog geld ook.”

Hij voorspelt dat iedereen zal accepteren dat het in het begin wat investeren zal zijn om dat vlekkeloos te laten verlopen. Maar ten tijde dat die hele crisis over is, staat er een magistrale dienst met totaal andere kost/winstverhoudingen. Als voorbeeld haalt hij aan dat de culturele sector, waar geld altijd een probleem is; deze zich zal kunnen herontdekken.

Maar wat kunnen we nu leren van het Coronavirus?

“We hebben letterlijk even tijd om weer bewuster erbij stil te staan waarom we we eigenlijk in die file stilstaan. We blijken niet altijd perse op kantoor te hoeven zijn op een bepaald tijdstip. Daarmee worden we ook weer gezond kritischer op het dwangmatig reizen naar overige jaarlijkse beursen, events of afspraken.” Steven beschrijft hoe hij ziet dat “Het vaker niet dan wel zinvol is gebleken om te denken in termen van return on investment. Daarbij komt dat het geld kost, dit is iets dat we vaak niet meer zo beseffen. De baas betaalt de peut of ticket toch. Maar hé, daar blijkt het niet om te gaan.”

Door het Coronavirus leer je om weer even stil te staan bij je dagelijkse leven: “Ik zie duidelijker resultaat. Meer dan na een dag op mijn werk, dan thuiskomen en weer verzuchten dat ik niet toe ben gekomen aan wat ik wilde doen. Het Coronavirus zorgt voor extra tijd, minder gejaagdheid en rust. Zo ben ik nu bijvoorbeeld ineens wel meer thuis voor mijn kinderen.”

Bij meer ondernemen komt ook meer risico kijken
Dat nu veel mensen thuis werken, heeft een effect op bedrijven. Steven heeft hier al op voorbaat rekening mee gehouden. “Voor al deze zaken gaan we nog meer digitaliseren en nog meer online doen. Dat moet ons niet afschrikken, maar we moeten daar wel bewust ook in meebewegen. Security hoort in de moderne wereld van nieuwe kansen om gelijk mee te nemen.” Het is belangrijk voor het bedrijfsleven om een aantal dingen in gedachte te houden. Steven bespreekt hoe hij al velen malen heeft gezien “dat de cloud en online omgevingen in realiteit niet veilig zijn. Hieronder valt ook dat er geen  ‘veilige’ providers bestaan.” Dit komt omdat het gaat om het transport zelf, de uitwisseling en de verkeerskeuzes, of er ongelukken gebeuren. Ook daar moeten bedrijven actief hun verantwoordelijkheid blijven nemen, actief blijven beschermen en keuzes maken over de informatievoorziening.

Hoewel de angst er is dat veel dingen stil zullen liggen in de komende maanden is het van belang, aldus Steven om juist in een tijd van chaos het hoofd koel te houden. Kortom, laten we dus nog meer ondernemen, juist nu alle beurzen instorten. U gaat over die digitale business-kansen.

Samen met Northwave zorgen we voor uw ‘Safe Digital Journey’.