A SAFE DIGITAL JOURNEY

Bij Northwave evenveel mannen als vrouwen in Managementteam

Utrecht, 14 januari 2021

Cybersecurityspecialist Northwave stelt voor haar activiteiten in Nederland een nieuw managementteam aan. Het MT van Northwave Nederland bestaat nu uit drie vrouwen en drie mannen en dat is uniek voor de sector. Northwave Nederland komt onder leiding van kersverse Algemeen Directeur Pim Takkenberg. Irene Hilhorst is benoemd tot Financieel Directeur. Dennis van Hees volgt Marc de Jong Luneau op als Commercieel Directeur en Christiaan Ottow neemt de positie van Takkenberg over als Directeur Cyber Security en blijft CTO van het bedrijf. Inge van der Beijl, Directeur Behaviour & Training en Talitha Papelard, Directeur Business Security maakten al onderdeel uit van het team.

“Onze interdisciplinaire aanpak steunt in alle opzichten op diversiteit en inclusiviteit. Ik zie het daarom als mijn belangrijkste taak om inclusiviteit en respectvolle interdisciplinaire samenwerking te stimuleren en te faciliteren. Daarom ben ik er trots op dat we nu in Nederland maar ook in Duitsland, managementteams hebben die uit evenveel mannen en vrouwen bestaan. Dat leidt tot meer uitgebalanceerde besluiten en dat is belangrijk voor een snelle, stabiele groei”, aldus Steven Dondorp, CEO en oprichter van Northwave Group.

“Ook in de teams van experts zien we dat steeds meer vrouwen zich bij ons aansluiten. Het is mooi te zien dat we ook in dat aspect een a-typisch bedrijf zijn. In een cultuur waarin de cijfers in dienst staan van de mensen, voel ik mij heel erg thuis”, aldus Irene Hilhorst.

Dennis van Hees vervolgt: “Northwave is een van de vormende bedrijven in cybersecurity. Een herkenbare en zelfbewuste onderneming met een onderscheidende positie. Ik kijk ernaar uit om de salesorganisatie te gaan leiden van een onderneming die traditionele targets ondergeschikt maakt aan de lange termijn waarde creatie voor cliënten en collega’s.”

“Ik vind het een eer om vanaf begin dit jaar leiding te mogen geven aan dit team en de activiteiten van Northwave in Nederland. We zien steeds meer organisaties ervoor kiezen om de complexiteit van security management aan ons uit te besteden. Onze aanpak valt of staat met de beste mensen. Northwave zal daarom altijd een inclusief bedrijf zijn, dat steeds inzet op het welzijn en de ontwikkeling van de vrouwen en mannen die 24 uur per dag aan dek staan om de digitale reis van onze klanten veilig te houden”, dat zegt Pim Takkenberg, Algemeen Directeur Northwave Nederland.